Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης


2016
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (2)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (0)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2015
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (1)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (2)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2014
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (1)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (2)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2013
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (3)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (7)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2012
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (1)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (1)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2011
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (3)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (3)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%