Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


2022
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (6)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (13)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (1)  7%

2021
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (6)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (4)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2020
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (2)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (13)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2019
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (2)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (8)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2018
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (6)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (16)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2017
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (6)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (16)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (11)  68%

2016
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (13)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (38)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (15)  39%

2015
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (12)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (39)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (17)  43%

2014
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (14)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (56)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (28)  50%

2013
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (24)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (66)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (60)  90%

2012
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (14)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (55)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (15)  27%

2011
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (22)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (88)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (25)  28%