2021
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (4)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Ηλεκτρονικοί ] (6)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Τακτικοί ] (4)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Συνοπτικοί ] (1)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Συνοπτικοί ] (8)

2020
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Τακτικοί ] (22)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Συνοπτικοί ] (15)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Συνοπτικοί ] (7)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Ηλεκτρονικοί ] (7)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (2)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ ] (1)

2019
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (5)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Ηλεκτρονικοί ] (15)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Συνοπτικοί ] (5)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Μελέτης ] (1)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Συνοπτικοί ] (8)

2018
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Συνοπτικοί ] (12)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Ηλεκτρονικοί ] (5)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Συνοπτικοί ] (4)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Τακτικοί ] (11)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (3)

2017
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Ηλεκτρονικοί ] (4)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Τακτικοί ] (9)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Συνοπτικοί ] (3)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (1)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Συνοπτικοί ] (7)

2016
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Ηλεκτρονικοί ] (7)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Συνοπτικοί ] (7)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Συνοπτικοί ] (3)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (1)

2015
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (5)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Πρόχειροι ] (3)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Τακτικοί ] (9)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Ηλεκτρονικοί ] (4)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Πρόχειροι ] (3)

2014
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Τακτικοί ] (5)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Πρόχειροι ] (4)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (7)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Πρόχειροι ] (4)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Τακτικοί ] (4)

2013
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Τακτικοί ] (3)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Πρόχειροι ] (3)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Τακτικοί ] (10)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Πρόχειροι ] (2)

2012
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Τακτικοί ] (6)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Παροχής Υπηρεσίας ] (1)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Προμήθειας Πρόχειροι ] (5)
Λίστα Καταχωρημένων Διαγωνισμών [ Έργου Πρόχειροι ] (12)