Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής


2023
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (31)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (246)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (218)  88%

2022
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (44)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (462)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (432)  93%

2021
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (41)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (522)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (469)  89%

2020
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (37)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (466)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (380)  81%

2019
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (36)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (267)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (224)  83%

2018
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (35)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (332)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (265)  79%

2017
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (48)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (373)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (317)  84%

2016
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (43)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (274)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (230)  83%

2015
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (37)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (318)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (238)  74%

2014
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (36)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (535)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (299)  55%

2013
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (44)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (405)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (205)  50%

2012
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (37)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (607)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (490)  80%

2011
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (33)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (529)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (361)  68%