Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής


2017
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (46)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (306)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (256)  83%

2016
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (43)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (274)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (230)  83%

2015
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (37)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (318)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (238)  74%

2014
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (36)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (535)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (299)  55%

2013
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (44)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (405)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (205)  50%

2012
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (37)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (607)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (490)  80%

2011
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (33)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (529)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (361)  68%