Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


2017
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (29)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (449)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (354)  78%

2016
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (30)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (654)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (514)  78%

2015
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (33)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (639)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (403)  63%

2014
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (41)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (603)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (258)  42%

2013
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (34)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (636)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (232)  36%

2012
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (31)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (717)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (306)  42%

2011
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (24)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (782)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (100)  12%