Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


2023
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (31)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (363)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (320)  88%

2022
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (31)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (231)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (191)  82%

2021
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (32)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (221)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (186)  84%

2020
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (26)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (229)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (187)  81%

2019
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (35)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (473)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (388)  82%

2018
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (33)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (637)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (548)  86%

2017
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (34)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (554)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (485)  87%

2016
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (30)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (654)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (514)  78%

2015
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (33)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (639)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (403)  63%

2014
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (41)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (603)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (258)  42%

2013
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (34)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (636)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (232)  36%

2012
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (31)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (717)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (306)  42%

2011
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (24)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (782)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (100)  12%

2010
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (20)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (349)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2009
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (25)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (500)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2008
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (23)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (500)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2007
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (23)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (602)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2006
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (29)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (517)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2005
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (24)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (646)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2004
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (20)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (616)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2003
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (21)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (633)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2002
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (14)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (626)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2001
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (17)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (709)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%

2000
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (22)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (352)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (0)  0%