Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


2019
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (32)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (332)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (274)  82%

2018
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (33)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (637)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (548)  86%

2017
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (34)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (554)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (485)  87%

2016
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (30)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (654)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (514)  78%

2015
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (33)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (639)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (403)  63%

2014
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (41)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (603)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (258)  42%

2013
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (34)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (636)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (232)  36%

2012
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (31)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (717)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (306)  42%

2011
Πλήρης Λίστα Πρακτικών (24)
Πλήρης Λίστα Αποφάσεων (782)
Αναρτημένες στο Διαύγεια (100)  12%